Sunday, November 6, 2011

Sumayyah binti Khayyat - Wanita Pertama Syahid

Dialah Sumayyah binti Khayyat, hamba sahaya dari Abu Hudzaifah bin Mughiroh.

Beliau dinikahi oleh Yasir, seorang pendatang yang kemudian menetap di Makkah sehingga tidak ada kabilah yang dapat membela, menolak dan mencegah kezaliman atas dirinya, kerana dia hidup sebatang kara.


Kedudukannya menjadi sukar dibawah naungan aturan yang berlaku pada masa Jahiliyah.
Begitulah Yasir mendapatkan dirinya menyerahkan perlindungannya kepada Bani Makhzum.


Beliau hidup dalam kekuasaan Abu Huzaifah. Dia akhirnya dinikahkan dengan budak wanita bernama Sumayyah, tokoh yang kita bicarakan ini.


Beliau hidup bersamanya dalam suasana yang tenteram.


Tidak berselang lama dari perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan dua orang anak, iaitu 'Ammar dan Ubaidullah

Tatkala 'Ammar hampir menjelang dewasa dan sempurna sebagai seorang lelaki beliau mendengar agama baru yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdullah shallallâhu' alaihi wa sallam kepada beliau.


Maka berfikirlah 'Ammar bin Yasir sebagaimana yang difikirkan oleh penduduk Mekkah, sehingga kesungguhan beliau di dalam berfikir dan lurusnya fitrah beliau, mengiringnya untuk memeluk Islam.

'Ammar kembali ke rumah dan menemui kedua orang tuanya dalam keadaan merasakan lazatnya iman yang telah tertanam dalam jiwanya.

Beliau menceritakan kejadian yang beliau alami hingga pertemuannya dengan Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam, kemudian menawarkan kepada keduanya untuk mengikuti dakwah yang baru tersebut.


Ternyata Yasir dan Sumayyah menyahut dakwah yang penuh berkat tersebut dan bahkan mengumumkan keislamannya sehingga Sumayyah menjadi orang ketujuh yang masuk Islam.

Dari sinilah bermula sejarah yang agung bagi Sumayyah yang bertepatan dengan permulaan dakwah Islam dan sejak fajar terbit untuk pertama kalinya.

Bani Makhzum mengetahui akan hal itu, kerana 'Ammar dan keluarganya tidak menidakkan bahawa mereka telah masuk Islam bahkan mengumumkan keislamannya dengan kuat sehingga orang-orang kafir cuba menentang dan memusuhi mereka.

Bani Makhzum segera menangkap keluarga Yasir dan menyeksa mereka dengan bermacam-macam seksaan agar mereka keluar dari agama mereka.


Mereka memaksa dengan cara mengheret mereka ke padang pasir tatkala cuaca sangat panas terik.


Mereka membuang Sumayyah ke sebuah tempat dan menaburinya dengan pasir yang sangat panas, kemudian meletakkan diatas dadanya sebongkah batu yang berat, akan tetapi tiada terdengar rintihan ataupun ratapan melainkan ucapan Ahad .... Ahad ....


 Beliau mengulang-ulang kata tersebut sebagaimana yang diucapkan juga oleh Yasir, 'Ammar dan Bilal.

Suatu ketika Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam menyaksikan keluarga muslim tersebut yang sedang diseksa secara kejam, maka beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berseru:

"Bersabarlah keluarga Yasir kerana sesungguhnya tempat kembali kalian adalah syurga"


Sumayyah mendengar seruan Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam, maka beliau bertambah tegar dan optimis dengan kewibawaan imannya.


Dia mengulang-ulang dengan berani:

"Aku bersaksi bahawa engkau adalah Rasulullah dan aku bersaksi bahawa janjimu adalah benar".

Sehingga bagi beliau kematian adalah sesuatu yang remeh dalam rangka memperjuangkan aqidahnya.


Di hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah 'Azza wa Jalla, maka dia menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh para Thaghut yang zalim, yang mana mereka tidak berkuasa menghakis keimanan dan keyakinannya sekalipun hanya satu langkah semut.

Sementara Yasir telah mengambil keputusan sebagaimana yang dia lihat dan dia dengar dari isterinya.


Sumayyah pun telah menetapkan dalam dirinya untuk bersama-sama dengan suaminya meraih kejayaan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam.

Tatkala para Thaghut telah berputus asa mendengar ucapan yang senantiasa diulang-ulang oleh Sumayyah maka musuh Allah, Abu jahal melampiaskan keberangannya kepada Sumayyah dengan menusukkannya sangkur yang berada dalam genggamannya ke tubuhnya. Maka terbanglah nyawa beliau dari raganya yang beriman dan bersih.


Dan beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam.


Beliau gugur setelah memberikan contoh yang baik dan mulia bagi kita dalam hal keberanian dan keimanan, yang mana beliau telah mengerahkan segala apa yang beliau miliki, dan menganggap remeh kematian dalam rangka memperjuangkan imannya.


Beliau telah mengorbankan jiwanya yang mahal demi meraih keredhaan Rabb-nya.

"Dan mendermakan jiwa adalah puncak tertinggi dari kedermawanan".Sumber: buku Mengenal Shahabiah Nabi shallallâhu 'alaihi wa sallam dengan sedikit perubahan, penerbit Pustaka AT-TIBYAN.

Kisah Siti HajarPada saat Nabi Ibrahim membawa Hajar dan puteranya ke Makkah, Hajar dalam keadaan menyusukan Ismail.


Hingga Ibrahim meletakkan mereka di sebuah rumah, di bawah pohon besar di berhampiran dimana mata air zam-zam nantinya muncul.


Pada saat itu, di Makkah tidak ada seorang pun, dan tidak pula ada air. Ibrahim meletakkan mereka di sana dan di sisi mereka geribah yang di dalamnya terdapat kurma dan bekas yang di dalamnya terdapat air.


Setelah itu, Ibrahim berangkat dan di ikuti oleh Hajar seraya berkata, "Wahai Ibrahim, ke mana engkau hendak pergi? Apakah engkau meninggalkan kami sedang di lembah ini tidak terdapat seorang manusia dan tidak pula makanan apa-apa?".


Yang demikian di ucapkan berkali-kali, tetapi Ibrahim tidak menoleh sama sekali, hingga akhirnya Hajar berkata, "Adakah Allah menyuruh melakukan ini?".


 "Ya", jawab Ibrahim.


 "Kalau begitu, kami tidak di sia-siakan".


Setelah pemergian Nabi Ibrahim, Hajar tetap menyusui Ismail dan minum dari air yang sedia sehingga ketika air yang ada dalam bejana itu sudah habis, maka ia dan juga puteranya merasa haus.


Lalu Hajar melihat puteranya dalam keadaan lemas.


Kemudian ia pergi dan tidak sanggup melihat keadaan puteranya tersebut.


Maka ia mendapatkan Safa, merupakan bukit yang paling dekat dengannya. Lalu ia berdiri di atas bukti itu dan menghadap lembah sambil melihat-lihat, adakah orang di sana, tetapi ia tidak mendapatkan seorang pun.


Setelah itu, ia turun kembali dari Safa sehingga sampai ke tengah-tengah lembah.


 Hajar mengangkat bahagian bawah bajunya dan kemudian berusaha keras sehingga ia berjaya melewati lembah.


Lalu ia mendatangi Marwah dan berdiri di sana sambil melihat-lihat adakah orang di sana, namun ia tidak mendapat seorang pun di sana. Ia lakukan hal itu sampai tujuh kali.
Setelah mendekati Marwah, ia mendengar suara yang menyeru "Diam".


 Lalu Hajar mencari suara tersebut, hingga akhirnya ia berkata; "Aku telah mendengarmu, apakah engkau dapat memberikan bantuan?".


Ternyata sumber suara tersebut berasal dari malaikat. Lalu malaikat itu mengais-ngais tanah hingga akhirnya muncul air.


Siti Hajar pun mendatangi air tersebut dan mengisi bejananya dengan air dan kemudian mendapatkan anaknya.


Lalu malaikat berkata kepadanya, "Janganlah engkau takut di sia-siakan, kerana di sini akan dibina sebuah rumah oleh kanak-kanak ini bersama-sama dengan bapanya, dan sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan keluarga-Nya".


Ringkasnya, dengan adanya mata air zam-zam tersebut, dalam masa yang singkat, tempat tersebut menjadi satu perkampungan yang kemudian terus membesar, sampai Makkah saat ini, Makkah yang didatangi oleh berjuta-juta manusia dari pelbagai penjuru dunia.


Dalam kejadian ini Rasulullah bersabda;


"Semoga Allah memberikan rahmat kepada ibunya Ismail, seandainya ia tidak menceduk air zam-zam, nescaya air zam-zam itu hanya menjadi sumber air yang terhad".


Keimanan dan ketakwaan Siti Hajar dalam kisah ini diabadikan oleh Allah menjadi salah satu rukun yang wajib dilakukan dalam ibadah haji, ia adalah sa'i.


Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam rukun sa'i dalam ibadah haji; salah satunya adalah, dalam menikmati sebuah proses dalam kehidupan diperlukan kesabaran yang bukan bererti diam.


Dengan berlarinya Hajar di antara safa dan marwa, adalah bentuk ketakwaan yang ditunjukkan melalui satu usaha (ikhtiar) setakat yang boleh dilakukan oleh dirinya pada sat itu.


Boleh jadi, jika kita yang dihadapkan dalam keadaan seperti itu, dalam fikiran kita, tentunya, akan sia-sia sahaja ia berlari ke sana ke mari, kerana pada saat itu, ia di tinggalkan di satu tempat di mana tidak ada seorang pun di sana.


Ertinya, kemungkinan untuk mendapatkan pertolongan, sangatlah kecil sekali apatah lagi untuk terus hidup.


Walaupun demikian, Hajar, tetap berlari kian kemari untuk mencari pertolongan.


Kejadian ini juga memberikan kesimpulan kepada kita, bahawa, Hajar sendiri tidak pernah tahu bila dan di mana pertolongan itu akan datang.


Seandainya dia tahu, pastilah ia tidak akan berlari-lari, mungkin ia akan diam sahaja menunggu pertolongan itu.


Tetapi dalam kisah ini, ia tidak tahu bila-bila pertolongan itu akan datang, tetapi ia meyakini betul jika ia terus berusaha maka Allah tidak akan mensia-siakan hasil usaha dirinya.


Hal ini sebagaimana ayat;  
"Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya ... ".


Bentuk ketakwaan yang boleh dilakukan oleh Siti Hajar, adalah dengan berlari-lari, tidak dengan berdoa sahaja tanpa usaha lalu diam atau menangis saja meratapi nasibnya.


Dan ketika ketakwaan sudah dilakukan, maka datanglah pertolongan Allah, dengan mengutus malaikatnya sebagaimana di kisahkan dalam hadis di atas.


Jalan keluar, dan rezeki yang tidak disangka-sangka adalah dua perkara yang berbeza.


 Ada orang yang boleh mendapatkan jalan keluar dari satu masalah, tetapi tidak disertai dengan rezeki, atau ada juga orang yang diberi rezeki tetapi tidak diberi juga jalan keluar daripada masalah yang di hadapi.


Tetapi dalam ayat ini, kedua-duanya didapati sekaligus, jalan keluar dari permasalahan, dan rezeki yang tidak disangka-sangka.


Demikianlah pertolongan Allah bagi orang-orang yang bertaqwa, dan manusia pilihan yang dijadikannya sebagai contoh bagi seluruh umat manusia Allah pilih daripada kaum wanita ...


Wallahu'alam.

Wanita pilihan Allah


Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi kerana empat perkara, iaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." (Muttafaq Alaihi dan Imam Lima).


Dan dalam sabdanya yang lain; "Dunia adalah kesenangan sementara, dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah wanita (isteri) yang solehah.". (Muslim, an nasa'i)


Terdapat banyak ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah yang mengajar kaum wanita, agar mereka dapat menjadi wanita pilihan Allah, dan sebaik-baik perhiasan dunia.

 
Beberapa ciri yang umum dari akhlaq wanita pilihan Allah adalah;

 • Sebelum berkahwin, wanita solehah akan selalu menjaga dirinya, ia tidak akan membuka satu hubungan khusus, kecuali jika ia mengetahui bahawa lelaki tersebut hendak meminang dirinya. 
 • Aqidah islam, kefahaman dan akhlaq calon suami, merupakan modal dasar dari kriterianya.
 • Wanita solehah tidak akan memperlihatkan auratnya pada kaum lelaki yang dilarang oleh syariat, dirinya tidak akan pula membiarkan bahagian tubuhnya disentuh, walau hanya berjabat tangan oleh lelaki yang bukan muhrimnya dan yang tidak mempunyai kepentingan.
 • Dalam proses perkenalan atau ta'aruf ia tidak akan membiarkan dirinya berdua-duaan dengan kaum lelaki.
 • Menjawab salam, tidak bercakap kecuali hal yang mengarah pada kebaikan.
 •  Tidak menjatuhkan kehormatan dan martabatnya dengan memberikan peluang kepada kaum lelaki untuk mempermainkan dirinya.
 • Tidak meminta harta mahupun barang apapun selain kesungguhan calon suami untuk mempercepat proses akad nikah.
Dan .. pada saat berkahwin dan selepas itu, ciri wanita solehah tercermin dari akhlak mereka;
Menerima mahar sesuai dengan kesanggupan calon suaminya, sebagaimana sabda


Rasulullah saw, "Wanita yang paling banyak manfaatnya adalah mereka yang paling mudah maharnya". (Ahmad dan Baihaqi). 
 
 • Sentiasa taat dan melayani suami mereka selama perintah mereka tidak bertentangan dengan perintah agama. Mendahulukan kepentingan suami dari pada kepentingan dirinya. 
 • Dapat menjadi pendengar yang baik, lemah lembut dalam berbicara, menghibur, mendorong hati suami ketika dalam kesulitan dan kesedihan, memberikan ketenangan dalam rumah tangga, dan sentiasa memerhatikan penampilan, kebersihan, kecantikan dan menjaga kesihatan dirinya, dan istiqomah dalam beribadah ...
 • Ketika suami tiada dirumah, dirinya tidak akan pernah membenarkan lelaki yang tidak dikenali atau lelaki yang tidak disukai oleh sang suami masuk ke dalam rumahnya.
 • Menjaga harta suami adalah sebahagian daripada tugas isteri yang soleh, menetapkan harta rumah tangga dengan tidak berlebihan dan tidak juga kikir adalah hal yang dianjurkan dalam agama.
 • Menyelesaikan kerja-kerja rumah tangga, menyediakan makanan yang sesuai dengan selera suami, memerhatikan seluruh keperluan suami, adalah bentuk pengabdian yang selalu bernilai pahala.
 • Sebesar apapun, ia sentiasa bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh suaminya, tidak banyak mengeluh, sabar dalam menerima keterbatasan suami, tidak meminta sesuatu yang lebih dari kemampuan suaminya, menghormati orang tua suami, melayan mereka dengan sikap terbaik, pemaaf dan memahami, adalah sifat yang sentiasa ditunjukkannya.
 • Jika ia bekerja, maka ia akan menjaga dirinya dalam pergaulan, menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia, yang boleh membawa dirinya dalam kemaksiatan.
 • Memberikan sedekah kepada keluarga dari hasil pekerjaannya.
 • Wanita soleh adalah model kepada anak-anak. mereka memberikan teladan yang terbaik bagi anak-anaknya, sabar dalam mendidik anak, tidak mengeluarkan perkataan yang tidak patut di contoh oleh anak-anak ...
Sekurang-kurangnya, inilah ciri-ciri akhlak wanita solehah .. tentunya, kesolehan itu tidak datang sendirinya, ia memerlukan proses ...

Dan wanita solehah tentunya akan memilih lelaki pilihan Allah, yang bersama-sama membawa dirinya melalui proses tersebut .. agar mencapai keberkatan dalam kehidupan dunia dan akhirat ..

Wallahu'alam.

Nasihat Rasulullah SAW bagi kaum wanita


“Aku menjenguk ke syurga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir (miskin). Lalu aku menjenguk ke neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. (HR. Bukhari dan Muslim)
Syurga dan neraka, adalah tempat yang Allah janjikan bagi setiap manusia…sebaik-baik tempat kembali adalah syurga, dan seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka…
 Wahai kaum wanita…, bukankah Allah telah memuliakan kalian…?  bukankah Allah telah memberikan dan mengangkat darjat kaum wanita …?  menurunkan Allah telah membela kaum wanita.. memberi petunjuk khusus bagi kaum wanita ..? melindungi hak kaum wanita, memberikan berbagai kemudahan bagi kaum wanita..
Wahai kaum wanita…bukankah seharusnya kebanyakan dari kaum wanita yang telah Allah muliakan berada di syurga..? bukankah seharusnya kaum wanita yang diangkat darjatnya, berada di syurga..? bukankah seharusnya surat yang khusus Allah turunkan untuk kaum wanita menghantarkan dirinya untuk menikmati istana di syurga…?
Wahai kaum wanita….renungkanlah sejenak....
Apakah kalian tidak menyedari bahawa seringkali kalian membalas nikmat yang Allah berikan dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan..?  Pernahkah, kalian merenung sejenak,…merenungkan dosa dan kemaksiatan yang kalian lakukan, atau bahkan kalian tidak tahu bahawa apa yang sedang kalian lakukan itu adalah perbuatan dosa…? Sudahkah kalian mempersiapkan jawapan ketika dihadapkan pada persidangan Allah….?
Wahai kaum wanita...,
sesungguhnya Rasulullah telah berwasiat kepada kalian, … agar kalian menjaga tanggungjawab syahadat kalian kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasul, menjaga solat kalian, berpuasa di bulan ramadhan, berzakat, bersedekah dengan harta yang Allah berikan kepada kalian, dan berhaji jika kalian mampu…
Wahai kaum wanita....,sesungguhnya Rasulullah telah berwasiat kepada kalian, …agar kalian menjaga diri kalian, menutup aurat kalian, tidak memperlihatkan rambut kalian kepada kaum lelaki yang bukan muhrim.. tidak membiarkan diri kalian disentuh oleh lelaki yang bukan muhrim…menjaga pandangan kalian, tidak mengundang dan memberikan kesempatan pada kaum lelaki untuk membuat maksiat kepada kalian…?
Wahai kaum wanita...., sesungguhnya Rasulullah telah berwasiat kepada kalian,… agar kalian menjaga lisan kalian dari perkataan yang tidak bermanfaat, dari perkataan dusta, dan perkataan yang mengandung kekufuran atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian…
Wahai kaum wanita.....,sesungguhnya Rasulullah telah berwasiat kepada kalian,… tetap taat kepada suami, senantiasa bersikap sabar, memahami, lemah lembut dan.. janganlah kalian meminta dari suami kalian dari sesuatu yang berada di luar kemampuannya,…jangan pula kalian tidak mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh suami kalian.. walaupun itu hanya sedikit… Ingatkanlah suami kalian untuk beribadah kepada Allah jika lupa, sertakanlah mereka dalam doa kalian…
Wahai kaum wanita....,sesungguhnya Rasulullah telah berwasiat kepada kalian,… bahwa kalian adalah wakil dan wali Allah..?, yang akan memberikan curahan kasih sayang pada anak yang Allah diamanahkan kepada kalian…? Bimbinglah mereka untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya, berikan kepada mereka suri tauladan yang baik melalui akhlak seorang Ibu, kuatkanlah keimanan mereka, berikanlah mereka makanan yang halal walaupun itu sederhana, berkatalah yang lemah lembut kepada mereka.. bersabarlah dalam menghadapi mereka…jadilah sahabat bagi mereka, doakan mereka agar Allah selalu memudahkan urusan mereka…
Wahai kaum wanita....,sesungguhnya Rasulullah telah berwasiat kepada kalian, … bahwa hidup di dunia hanyalah sementara…bahwa kehidupan sesungguhnya adalah syurga yang abadi… dan balasan terbaik adalah balasan dari Allah.. maka jagalah diri kalian dari perbuatan dosa dan maksiat, penuhilah janji kalian, jagalah kehormatan kalian, berpegang teguhlah pada agama Allah… lalui setiap cubaan dalam hidup ini dengan bersabar dan bersyukur, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah… perbaikilah urusan agama kalian dengan mencari ilmu, bergaullah dengan orang-orang yang dapat menjadikan kalian takut kepada Allah…
Wahai kaum wanita....,sesungguhnya Rasulullah telah berwasiat kepada kalian…bahwa sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang soleh.. maka, berniatlah untuk menjadi wanita solehah dengan segenap kemampuan…agar mencapai kehidupan dengan penuh kebaikan..dan mengakhirinya dengan penuh kebaikan…
Wassalam.

Siti Khadijah r.a contoh ibu mithali Muslim

Isteri setia sanggup berkorban bagi mendukung perjuangan Rasulullah s.a.w.SIFAT isteri solehah dan keibuan Ummul Mukminin Saidatina Khadijah Khuwailid adalah contoh terbaik ibu mithali yang mempunyai sifat seperti cantik, kaya, cergas, cerdas, dermawan dan berketurunan mulia.

Selain itu, beliau adalah seorang
 ‘al-wadud al-walud’ iaitu wanita penyayang dan subur. Hasil perkongsian hidup beliau dengan Rasulullah SAW, dikurniakan empat puteri dan tiga putera. Sifat isteri salihah dan keibuan boleh dicontohi dan dijadikan iktibar daripada perjalanan hidup Saidatina Khadijah antaranya:

 Tenang dan menenangkan jiwa Rasulullah SAW di kala sedih dan gelisah. Diriwayatkan kehebatan Saidatina Khadijah ialah beliau seorang yang tenang dan berjaya menenangkan Rasulullah SAW selepas menerima wahyu pertama di Gua Hira’.

Baginda Nabi SAW yang berada dalam keadaan ketakutan dan gementar ditenangkan Saidatina Khadijah dengan katanya:

“Demi Allah, Allah tidak akan menyusahkan dirimu selama-lamanya. Bergembira dan teguhkanlah hatimu. Sesungguhnya engkau seorang yang suka menyambung tali persaudaraan, suka menanggung beban orang (yang kurang bernasib baik), menghormati tetamu, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, bercakap benar dan memberikan bantuan kepada mereka yang ditimpa bencana”.

Kata-kata lemah lembut dan manis inilah yang membuatkan hati Baginda tenang. Perasaan takut yang terbaca di raut wajah Rasulullah SAW hilang berganti cerah dan terang.

Selepas peristiwa di Gua Hira’ yang menandakan Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul Allah, maka dengan tidak ada sebarang keraguan di hati Saidatina Khadijah untuk menerima Islam.

Ummul Mukminin ini penyokong kuat Rasulullah SAW dalam menggerakkan usaha dakwah. Beliau pembela paling setia dan sanggup mengorbankan seluruh jiwa raga, harta dan perasaannya demi kejayaan perjuangan Rasulullah SAW.Wanita yang diberi gelaran Ummul Mukminin (Ibu bagi mukmin) adalah seorang yang hebat untuk dijadikan Ibu Mithali bagi setiap individu Muslim.

 Mendukung perjuangan suaminya Rasulullah SAW dengan semangat dan jiwa seorang pejuang, berpaksikan kepada kekuatan iman. Walaupun secara fizikalnya, Saidatina Khadijah tidak mengalami gangguan dan ancaman kaum Musyrikin, tetapi sebagai seorang wanita, beliau turut berasakan penderitaan dan kesedihan jika suaminya menerima tentangan dahsyat dalam menyebarkan dakwah Islam.

 Menghadapi saat suka duka dan susah senang bersama Rasulullah SAW. Perkara ini dapat disaksikan dalam peristiwa pemulauan dilakukan oleh kafir Musyrikin terhadap Bani Hasyim dan Bani Mutalib selama tiga tahun.Beliau sanggup meninggalkan segala kemewahan demi keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejuta jasa ditaburnya untuk memberikan perlindungan dan pembelaan kepada suaminya dalam melaksanakan tugas kerasulannya.Pahit getir dalam menempuh hidup sebagai pejuang Allah dirasakannya. Pelbagai ugutan dan cabaran diharungi bersama Baginda lantaran demi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.

Jasanya dikenang Rasulullah SAW selepas beliau pergi dijemput menemui Allah SWT. Diriwayatkan pada suatu hari Khaulah Binti Hakim bertanyakan baginda:
“Wahai Rasulullah, apakah engkau kesepian berpisah dengan Khadijah? Rasulullah SAW menjawab dengan katanya:

“Ya! Demi Allah, Khadijah itu pentadbir dan suri rumah yang baik”.

Selepas itu, baginda memperisterikan Saudah Binti Zum’ah dan Saidatina Aisyah. Ingatan Baginda terhadap Saidatina Khadijah juga amat mendalam sehinggakan Saiditina Aisyah berasa cemburu terhadap Khadijah. Dalam satu riwayat diceritakan bahawa pada suatu hari, Halah Binti Khuwailid, saudara perempuan Khadijah datang menemui Baginda dengan penuh adab kesopanan seperti adab Khadijah meminta izin mengadap Rasulullah SAW. Baginda berasa gembira melihat perlakuan Halah dan mengungkapkan: “Ya Allah, Halah Binti Khuwailid”.

Mendengar ucapan itu Aisyah cemburu dan berkata: “Kenapa engkau masih mengingati wanita Quraisy yang sudah tua, bermulut merah dan sudah tiada. Bukankah Allah sudah memberikan kepadamu pengganti, isteri yang lebih baik daripadanya?” Lantas Baginda menjawab:

“Tidak! Beliau beriman ketika orang lain mengingkariku. Beliau mempercayaiku ketika orang lain mendustakanku. Beliau membantuku dengan hartanya, ketika orang lain tidak memberiku apa-apa. Allah mengurniakan aku anak darinya, tidak daripada isteri yang lain.”

 Keutamaan Khadijah di sisi Allah dan Rasul-Nya dipandang tinggi. Diriwayatkan bahawa Allah menyampaikan salam-Nya kepada Khadijah ketika hidupnya melalui Jibril yang disampaikan kepada Nabi SAW.

Baginda menyampaikan salam itu:
 “Wahai Khadijah, sesungguhnya Jibril sudah menyampaikan salam kepadamu dari Allah Rabbil ‘Alamin”. 


Khadijah menjawab salam itu dengan katanya: “Allah Maha Penyelamat, daripada-Nya keselamatan dan kepada-Nya pula kembali keselamatan. Semoga keselamatan atas Malaikat Jibril.”

Ibn Abbas menceritakan keutamaan Saidatina Khadijah pada kaca mata Rasulullah SAW amat tinggi. Diriwayatkan pada suatu hari Rasulullah SAW membuat garis di atas tanah, Baginda pun bertanya kepada sahabat: “Adakah kamu sekalian mengetahui mengenai ini?” Sahabat menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.”

Baginda pun bersabda:  

“Sebaik-baik wanita di dunia ini ada empat orang iaitu Maryam Binti Imran, Asiyah puteri Muzahim (isteri Firaun), Khadijah Binti Khuwailid dan Fatimah Binti Muhammad.”
Di sebalik kisah Siti Khadijah ini terkandung beberapa banyak pengajaran dan hikmah yang ingin ditonjolkan oleh beliau. Salah satunya adalah mengenai zakat.
Zakat hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta yang telah memenuhi syarat dan perhitungan yang telah ditetapkan. Ertinya, jika seseorang ingin berzakat, maka ia harus berusaha. Dan dari apa yang Allah berikan atas hasil usahanya itulah yang wajib ia keluarkan zakatnya. Dan bagi seorang istri yang tidak bekerja, maka ia dapat berzakat apabila ia mendapatkan nafkah yang khusus diberikan oleh suaminya…
Dengan demikian, bekerja…adalah termasuk dalam ibadah yang juga bernilai pahala di sisi Allah. Islam tidak menghalang kaum wanita untuk produktif dalam mencari kurniaan Allah di dunia ini dengan bekerja, bahkan Islam menganjurkan agar kaum wanita saling bersaing dan turut menyumbangkan produktiviti bersama kaum lelaki.
Dan Allah memberikan pilihan bagi kaum wanita, apakah ia mahu memilih menjadi sebagai seorang pekerja, wanita berkarier, pengusaha, atau sebagai suri rumah tangga.. Semua itu sama baiknya.
Selama ia menjaga kehormatannya, harga dirinya, dan taat pada aturan yang Allah tetapkan. Apapun pilihannya, Insya Allah akan bernilai pahala.
Dalam kisah Siti Khadijah, Allah telah mengabadikan teladan bagi kaum wanita..
Khadijah, adalah wanita yang cerdas, suri rumah tangga yang amanah, pendidik bagi anak-anaknya, pengusaha yang berjaya, Istri seorang Nabi dan Rasul, dan pejuang di jalan Allah….
Dan tidaklah mungkin Allah jadikan Khadijah sebagai teladan jika tidak mungkin untuk di teladani, kerana pada dasarnya, kaum wanita…adalah kaum yang mampu melakukan semua itu…
Wallahu’alam..
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...